Algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling voor groepslessen

 • Betalingen dienen voor de aanvang van de activiteit per bank of contant binnen te zijn uiterlijk aan het eind van de eerste activiteit. Zonder betaling geen verdere deelname
 • Beginners 1 dienen minimaal 15 minuten voor de eerste activiteit aanwezig te zijn
 • Deelname vanaf 16 jaar
 • Aanmelding is mogelijk door het inschrijfformulier op de website of het hard copy inschrijfformulier volledig in te vullen. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat het inschrijfformulier is ontvangen
 • De cursist is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de juiste N.A.W.-gegevens.

Programma

 • Bailamos Latino behoudt zich het recht om de indeling van de schema’s (plaats, tijd, locatie, e.d.) te wijzigen
 • Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan activiteiten, vindt er geen restitutie van de gelden plaats. Bijzondere gevallen situaties dienen te worden overlegd.

Privelessen en workshops

 • Privelessen en workshop worden in overleg gepland. Beschikbaarheid of mogelijkheid tot inplannen hangt af van beschikbaarheid van docenten en/of de zaal
 • Betaling van de privelessen kan worden gedaan bij einde van de priveles. Pakketten worden volledig betaald aan het eind van de eerste priveles
 • Wanneer een vooraf afgesproken prive les moet worden geannulleerd door deelnemer(s)  kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt een annuleringsbedrag gerekend van 50% van het afgesproken bedrag.
 • Betaling van workshops dienen uiterlijk 2 weken vooraf te worden betaald
 • Workshops kunnen tot 5 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd en geldt een 100% restitutie. Daarna geldt een annuleringsbedrag van 50% tot 2 dagen van te voren. Wordt een annulering gedaan binnen 24 uur van de oorspronkelijke aanvangstijd,  dan vindt er geen restitutie plaats.

Risico en aansprakelijkheid

 • Het volgen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een activiteit is geheel voor eigen risico van de deelnemer(s)
 • Bailamos Latino stelt zich niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer
 • De deelnemer(s) zal Bailamos Latino vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 • Bailamos Latino aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Klachten en huisregels

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden en van de huisregels van de beheerder van de locatie en hiernaar te handelen
 • Tijdens de lessen en aanwezigheid op de danslokatie, wordt van de deelnemer en bezoeker verwacht dat hij/zij respectvol om zal gaan met collega deelnemers, bezoekers en lokatie faciliteiten
 • Ieder vorm van agressie, onbehoorlijk gedrag of ongewenste intimiteitein wordt niet getolereerd. Indien dit voorkomt zal Bailamos Latino en no tolerance beleid hanteren. Het risico op dergelijke gedragingen zal zijn dat de toegang tot de lessen en/of de school/lokatie wordt ontzegd zonder restitutie van enig financiele gelden
 • De Algemene voorwaarden zijn op te vragen via de website www.bailamoslatino.nl en zijn bij Bailamos Latino op te vragen.

Tot slot

 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze Algemene voorwaarden van Bailamos Latino en de voorwaarden van de locatiebeheerder te accepteren.
 • Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen de deelnemer(s) en Bailamos Latino.
 • Bailamos Latino behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.