Algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling
– Betalingen dienen voor de aanvang van de activiteit per bank of contant binnen te zijn. Zonder betaling geen deelname.
– Beginners 1 dienen minimaal 15 minuten voor de eerste activiteit aanwezig te zijn
– Deelname vanaf 16 jaar.
– Aanmelding is mogelijk door het inschrijfformulier op de website of het hard copy inschrijfformulier volledig in te vullen. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat het inschrijfformulier is ontvangen.
– De cursist is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de juiste N.A.W.-gegevens.
Programma
– Bailamos Latino behoudt zich het recht om de indeling van de schema’s (plaats, tijd, locatie, e.d.) te wijzigen.
– Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan activiteiten, vindt er geen restitutie van de gelden plaats. Bijzondere gevallen situaties dienen te worden overlegd.

Risico en aansprakelijkheid
– Het volgen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een activiteit is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
– Bailamos Latino stelt zich niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
– De deelnemer zal Bailamos Latino vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
– Bailamos Latino aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
– Klachten en huisregels
– De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden en van de huisregels van de beheerder van de locatie en hiernaar te handelen.
– De Algemene voorwaarden zijn op te vragen via de website www.bailamoslatino.nl en zijn bij Bailamos Latino op te vragen.

Tot slot
– Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze Algemene voorwaarden van Bailamos Latino en de voorwaarden van de locatiebeheerder te accepteren.
– Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen de deelnemer en Bailamos Latino.
– Bailamos Latino behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.